Produkty Grindeks

Portfolio produktów Grindeks, sprzedawane jest w ponad 100 krajach na całym świecie. Składa się ono z leków oryginalnych, produktów generycznych i substancji czynnych, produkowanych zgodnie ze światowymi wymogami bezpieczeństwa i jakości. Nasze główne obszary terapeutyczne to: kardiologia, neurologia, onkologia, diabetologia i dermatologia.

Status

Usage

A-Z

Xylazine hydrochloride
Substancja czynna
Xylazine hydrochloride
Zastosowanie terapeutyczne
Sedative, analgesic, muscle relaxant
Oxytocin
Substancja czynna
Oxytocin
Zastosowanie terapeutyczne
Uterotonic
Dexmedetomidine hydrochloride
Substancja czynna
Dexmedetomidine hydrochloride
Zastosowanie terapeutyczne
Sedative
Ropinirole
Substancja czynna
Ropinirole
Zastosowanie terapeutyczne
Anti-Parkinson drugs
Dorzolamide
Substancja czynna
Dorzolamide
Zastosowanie terapeutyczne
Ophthalmic
Caspofungin
Substancja czynna
Caspofungin
Zastosowanie terapeutyczne
Antifungals
Atracurium besilate
Substancja czynna
Atracurium besilate
Zastosowanie terapeutyczne
Muscle relaxant
Anidulafungin
Substancja czynna
Anidulafungin
Zastosowanie terapeutyczne
Antifungals
Alfentanil
Substancja czynna
Alfentanil
Zastosowanie terapeutyczne
Opioid
Pazopanib
Substancja czynna
Pazopanib
Zastosowanie terapeutyczne
Cytostatic
Edoxaban
Substancja czynna
Edoxaban
Zastosowanie terapeutyczne
Anticoagulant
Alprazolam
Substancja czynna
Alprazolam
Zastosowanie terapeutyczne
Sedative
Vortioxetine
Substancja czynna
Vortioxetine
Zastosowanie terapeutyczne
Antidepressants
Linagliptin
Substancja czynna
Linagliptin
Zastosowanie terapeutyczne
Antidiabetic
Tofacitinib
Substancja czynna
Tofacitinib
Zastosowanie terapeutyczne
Selective immunosuppressants
Apremilast
Substancja czynna
Apremilast
Zastosowanie terapeutyczne
Selective immunosuppressants
Empagliflozin
Substancja czynna
Empagliflozin
Zastosowanie terapeutyczne
Antidiabetic
Lisdexamfetamine
Substancja czynna
Lisdexamfetamine
Zastosowanie terapeutyczne
Psychostimulants
Oxaliplatin
Substancja czynna
Oxaliplatin
Zastosowanie terapeutyczne
Antineoplastic
Voriconazole
Substancja czynna
Voriconazole
Zastosowanie terapeutyczne
Antifungals
Nepafenac
Substancja czynna
Nepafenac
Zastosowanie terapeutyczne
Ophthalmic
Latanoprost
Substancja czynna
Latanoprost
Zastosowanie terapeutyczne
130209-82-4
Micafungin sodium
Substancja czynna
Micafungin sodium
Zastosowanie terapeutyczne
Antifungals
Timolol
Substancja czynna
Timolol
Zastosowanie terapeutyczne
Ophthalmic
Irinotecan
Substancja czynna
Irinotecan
Zastosowanie terapeutyczne
Antineoplastic
Brinzolamide
Substancja czynna
Brinzolamide
Zastosowanie terapeutyczne
Ophthalmic
Fentanil base
Substancja czynna
Fentanil base
Zastosowanie terapeutyczne
Opioid
Travoprost
Substancja czynna
Travoprost
Zastosowanie terapeutyczne
Ophthalmic
Carfilzomib
Substancja czynna
Carfilzomib
Zastosowanie terapeutyczne
Antineoplastic
Bimatoprost
Substancja czynna
Bimatoprost
Zastosowanie terapeutyczne
Ophthalmic
Pemetrexed disodium
Substancja czynna
Pemetrexed disodium
Zastosowanie terapeutyczne
Antineoplastic
Sugammadex
Substancja czynna
Sugammadex
Zastosowanie terapeutyczne
Selective relaxant binding agent
Dapagliflozin
Substancja czynna
Dapagliflozin
Zastosowanie terapeutyczne
Diabete
Apixaban
Substancja czynna
Apixaban
Zastosowanie terapeutyczne
Anticoagulant
Nilotinib
Substancja czynna
Nilotinib
Zastosowanie terapeutyczne
Cytostatic
Rocuronium bromide
Substancja czynna
Rocuronium bromide
Zastosowanie terapeutyczne
Muscle relaxant
Cisatracurium bezilate
Substancja czynna
Cisatracurium bezilate
Zastosowanie terapeutyczne
Muscle relaxant
Esketamine
Substancja czynna
Esketamine
Zastosowanie terapeutyczne
Anesthetic
Remifentanil
Substancja czynna
Remifentanil
Zastosowanie terapeutyczne
Opioid
Fentanil citrate
Substancja czynna
Fentanil citrate
Zastosowanie terapeutyczne
Opioid
Zopiclone
Substancja czynna
Zopiclone
Zastosowanie terapeutyczne
Hypnotic
Rilmenidine dihydrogen phosphate
Substancja czynna
Rilmenidine dihydrogen phosphate
Zastosowanie terapeutyczne
Antihypertensive
Imatinib mesylate
Substancja czynna
Imatinib mesylate
Zastosowanie terapeutyczne
Antineoplastic
Droperidol
Substancja czynna
Droperidol
Zastosowanie terapeutyczne
Neuroleptic
Xylazinum
Substancja czynna
Xylazinum
Zastosowanie terapeutyczne
Sedative, analgesic, muscle relaxant (vet.)
Status
Commercially available
Usage
For veterinary use
Chemical name
N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
Tegafur (Ftorafur)
Substancja czynna
Tegafur
Zastosowanie terapeutyczne
Cytostatic
Status
Commercially available
Usage
For human use
Chemical name
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furanyl)-2,4-(1H,3H)-pyrimidinedione
Sufentanil
Substancja czynna
Sufentanil
Zastosowanie terapeutyczne
Opioid
Status
Expected availability 2023
Usage
For human use
Chemical name
N-[4-(Methoxymethyl)-1-(2-thiofuran-2-ylethyl)-4-piperidyl]-N-phenylpropanamide citrate
Rivaroxoban
Substancja czynna
Rivaroxaban
Zastosowanie terapeutyczne
Anticoagulant
Status
Commercially available
Usage
For human use
Chemical name
(S)-5-chloro-N-{[2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]oxazolidin-5-yl]methyl} thiophene-2-carboxamide
Rilmenidine dilhydrogen phosphate
Substancja czynna
Rilmenidini dihydrogenphosphas
Zastosowanie terapeutyczne
Antihypertensive
Status
Commercially available
Usage
For human use
Chemical name
N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolamine dihydrogen phosphate
Norepinephrine / noradrenaline
Substancja czynna
Norepinephrine / noradrenaline
Zastosowanie terapeutyczne
Adrenergic neurotransmitter
Status
Expected availability 2022
Usage
For human use
Chemical name
(R)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol l-tartrate
Mivacurium chloride
Substancja czynna
Mivacurium chloride
Zastosowanie terapeutyczne
Muscle relaxant
Status
Expected availability 2023
Usage
For human use
Chemical name
(1R,1’R)-2,2′-[[(4E)-1,8-dioxooct-4-ene-1,8-diyl]bis(oxypropane-3,1-diyl)]bis[6,7-dimethoxy-2-methyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium] dichloride
Medetomidine hydrochloride
Substancja czynna
Medetomidini hydrochloride
Zastosowanie terapeutyczne
Sedative, analgesic (vet.)
Status
Commercially available
Usage
For veterinary use
Chemical name
4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride
Levosimendan
Substancja czynna
Levosimendan
Zastosowanie terapeutyczne
Calcium sensitiser
Status
Commercially available
Usage
For human use
Chemical name
2-[[4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile
Imatinib
Substancja czynna
Imatinib
Zastosowanie terapeutyczne
Antineoplastic
Status
Commercially available
Usage
For human use
Chemical name
4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-(4-methyl-3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)benzamide mesilate
Fentanyl citrate
Substancja czynna
Fentanyl
Zastosowanie terapeutyczne
Opioid
Status
Expected availability 2022 Q3
Usage
For human use
Chemical name
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide citrate
Fentanyl base
Substancja czynna
Fentanyl base
Zastosowanie terapeutyczne
Opioid
Status
Expected availability 2022 Q3
Usage
For human use
Chemical name
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide
Detomidine hydrochloride
Substancja czynna
Detomidine hydrochloride
Zastosowanie terapeutyczne
Sedative (vet.)
Status
Commercially available
Usage
For veterinary use
Chemical name
4-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole hydrochloride
Desaminooxytocin
Substancja czynna
Desaminooxytocin
Zastosowanie terapeutyczne
Uterotonic
Status
Commercially available
Usage
For human use
Chemical name
1-(3-Mercaptopropanoic acid)oxytocin
Charakterystyka
Cisatracurium besylate
Substancja czynna
Cisatracurium besylate
Zastosowanie terapeutyczne
Muscle relaxant
Status
Expected availability 2023
Usage
For human use
Chemical name
5-[3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]pentyl 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate dibenzenesulfonate
Atracurium besylate
Substancja czynna
Atracurium besylate
Zastosowanie terapeutyczne
Muscle relaxant
Status
Expected availability 2023
Usage
For human use
Chemical name
2,2′-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium] dibenzene sulfonate
Atipamezole hydrochloride
Substancja czynna
Atipamezole hydrochloride
Zastosowanie terapeutyczne
Antidote to a2-adrenoceptor induced sedation (vet.)
Status
Commercially available
Usage
For veterinary use
Chemical name
4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Tioguanine w weight
Substancja czynna
Tioguanine w weight
Zastosowanie terapeutyczne
Cytostatic
Status
Commercially available
Usage
For human use
Chemical name
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-thione
Charakterystyka
Midazolam
Substancja czynna
Midazolam
Zastosowanie terapeutyczne
Sedative
Status
Expected availability 2023
Usage
For human use
Chemical name
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine monohydrochloride
magnifiercrossmenuplus-circle